TOPページ

郵政産業労働者ユニオン中国地方本部内での要求書です。


呉支部        春闘要求

下関支部       春闘要求

中国地方本部      春闘要求

広島支部       2月期要求

広島支部       春闘要求

広島中央支部      春闘要求

岡山支部       春闘要求

広島中央支部     12月期要求

中国地方本部  苦情処理会議に関する要求

呉支部         年末始繁忙要求

岡山支部      年末始繫忙要求

広島中央支部     年末始繫忙要求

広島支部      年末始繫忙要求

中国地方本部     年末始繫忙要求

広島中央支部      9月期要求

広島支部       大会要求

中国地方本部      大会要求