TOPページ

郵政産業労働者ユニオン中国地方本部内での要求書です。


岡山支部       春闘要求

岡山支部   勤務時間見直しに関する要求

安芸府中支部      春闘要求

安芸府中支部  勤務時間見直しに関する要求

広島中央支部      春闘要求

広島中央支部  勤務時間見直しに関する要求

広島支部       春闘要求

広島支部   勤務時間見直しに関する要求

中国地方本部      春闘要求

中国地方本部  勤務時間見直しに関する要求

広島支部  郵便サービス見直しの追加要求

下関支部      年末始繫忙要求

呉支部      年末始繁忙要求

岡山支部      年末始繁忙要求

安芸府中支部     年末始繁忙要求

広島中央支部     年末始繁忙要求

広島支部   秋季要求及び年末始繁忙要求

中国地方本部 土曜日休配等に関する追加要求②

中国地方本部 年末年始業務運行に関する要求

中国地方本部 土曜日休配等に関する追加要求

中国地方本部      大会要求