TOPページ

郵政産業労働者ユニオン中国地方本部内での要求書です。


広島中央支部      4月期要求

呉支部        春闘要求

下関支部       春闘要求

中国地方本部      春闘要求

広島支部       2月期要求

広島支部       春闘要求

広島中央支部      春闘要求

岡山支部       春闘要求

広島中央支部     12月期要求

中国地方本部  苦情処理会議に関する要求

呉支部         年末始繁忙要求

岡山支部      年末始繫忙要求

広島中央支部     年末始繫忙要求

広島支部      年末始繫忙要求

中国地方本部     年末始繫忙要求

広島中央支部      9月期要求

広島支部       大会要求

中国地方本部      大会要求